فرم نظرسنجی رضایت مشتریان کمپوست
خواهشمند است به منظور حصول نتیجه بهتر و کسب نظرات بیشتر نام و نام خانوادگی ، سمت و شماره تلفن مستقیم خود را در قسمت زیر مرقوم فرمایید.

راهنمایی امتیاز دهی

25: ضعیف است و نیاز به اصلاح دارد
50: بهتر است اصلاح گردد
75: خوب است
100: عالی و راضی کننده است